06
Tháng Tư
wapp
Hội thảo Quốc tế về nhân cách lần thứ III tại Việt Nam
9:00 sáng - 5:00 chiều
Khách sạn Pan Pacific Hanoi Địa chỉ: Số 1 Thanh Nien Road, Ba Dinh Dist. Hanoi, Vietnam

Hội Thảo Nhân Cách Thế Giới lần thứ ba được tổ chức tại Hà Nội, Việt Nam từ ngày mùng 2-6 tháng 4 năm...

28
Tháng Bảy
SGK
Triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới: Thách thức và giải pháp nhìn từ góc độ Tâm lý học – Giáo dục học
8:00 sáng - 5:00 chiều
Nha Trang, Khánh Hòa

Mục đích: Làm sáng tỏ những khó khăn, thách thức sẽ gặp phải trong quá trình triển khai Chương trình giáo dục phổ thông...