06
Tháng Tư
wapp
Hội thảo Quốc tế về nhân cách lần thứ III tại Việt Nam
9:00 sáng - 5:00 chiều
Khách sạn Pan Pacific Hanoi Địa chỉ: Số 1 Thanh Nien Road, Ba Dinh Dist. Hanoi, Vietnam

Hội Thảo Nhân Cách Thế Giới lần thứ ba được tổ chức tại Hà Nội, Việt Nam từ ngày mùng 2-6 tháng 4 năm...