28
Tháng Bảy
SGK
Triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới: Thách thức và giải pháp nhìn từ góc độ Tâm lý học – Giáo dục học
8:00 sáng - 5:00 chiều
Nha Trang, Khánh Hòa

Mục đích: Làm sáng tỏ những khó khăn, thách thức sẽ gặp phải trong quá trình triển khai Chương trình giáo dục phổ thông...