HỘI KHOA HỌC TÂM LÝ - GIÁO DỤC VIỆT NAM

Vietnam Association of Psychology & Education, VAPE

Hội Tâm lý – Giáo dục học Việt Nam được thành lập ngày 30/12/1990. Ngày 19/4/2002, theo Quyết định số 21/2002/QĐ-BTCCBCP của Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ, Hội chính thức được mang tên là Hội Khoa học Tâm lý – Giáo dục Việt Nam. Hiện nay, Hội Khoa học Tâm lý –Giáo dục Việt Nam (Hội KHTL-GDVN) đã có 24 Hội thành viên ở cấp tỉnh, thành; 17 Trung tâm trực thuộc Hội; trên 100 trung tâm và các đơn vị trực thuộc các tỉnh, thành hội. Số hội viên của Hội hiện nay là 7800 người.

Các sự kiện

06
Th4
Hội thảo Quốc tế về nhân cách lần thứ III tại Việt Nam

Hội Thảo Nhân Cách Thế Giới lần thứ ba được tổ chức tại Hà...

Xem tiếp
Xem toàn bộ

Tin tức - Sự kiện